Adakah anda tahu..?

  • i-Think merupakan singkatan kepada innovative THINKing (Pemikiran Inovatif).  
  • Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir berpendapat pelaksanaan iTHINK adalah untuk menggalakkan pembudayaan kemahiran berfikir dalam kalangan murid, pelajar dan juga guru supaya mereka boleh bertindak secara inovatif, kreatif dan kritis.  

More