Memorandum Bersama IPGPMM

Memorandum Persefahaman (MoU) dengan tajuk Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi(KBAT) telah diadakan diantara Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas dan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu pada 10 Disember 2014 di IPG KPM bertujuan untuk meluaskan lagi jaringan, kerjasama dan perkongsian pintar dalam pelbagai bidang pembudayaan KBAT.