Peta Bulatan (Circle Map)

    Peta bulatan  melibatkan proses pemikiran yang dapat mendefinisikan sesuatu persoalan mengikut konsep,  Peta bulatan sesuai untuk menggalakkan sumbang saran dalam kalangan murid.                 

1._Circle_Map                 c 

  Resos :  http://www.ithink.org.my/BmHome/Page/ThinkingMapsDemo                   

 

Thinking Process:

Mendefinisikan dalam konteks peta bulatan