INFO KBAT

Abstrak kajian berkaitan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang dihasilkan oleh para pensyarah IPG Kampus Ilmu Khas, boleh dirujuk  dalam portal KBAT.  Sila Klik menu AKTIVITI >  Penyelidikan & Konferens >Abstrak Kajian KBAT 2017 

 

Kajian ini  akan dibentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan dan akan diterbitkan!