ALAT FIKIR

Kenali Alat Fikir

Alat berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu kita menggunakan minda dengan lebih sistematik dan berkesan. Dengan menggunakan alat berfikir, idea-idea yang disampaikan akan menjadi lebih tersusun dan hubungan di antara fakta menjadi lebih jelas. Penguasaan pelajar dalam kemahiran berfikir menjadi lebih berkesan melalui penggunaan alat berfikir yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran. Antara alat berfikir yang sering digunakan adalah:

i-THINK
Alat CoRT
Pengurusan Grafik
6 Thinking Hats