Penggunaan Pengurusan Grafik

Alat pengurusan grafik juga dikenali sebagai peta pengetahuan, peta konsep , peta cerita dan alat pengurusan kognitif.  Ia merupakan alat komunikasi yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan pengetahuan, konsep, pemikiran, idea-idea dan juga hubungan antara mereka.  Tujuan utama alat pengurusan grafik adalah untuk menyediakan bantuan visual bagi membantu pelajar berfikir.

Cause and Effect

Cause and Effect

  • Explaining the cause and effect of a historical event, such as World War I
  • Analyzing the causes and effects of a decision or policy
  • Explaining the causes and effects of a character’s actions

 

cause_and_effect_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cause_ancause_and_effectThumbnaild_Effect_Cha