Penggunaan HoM dalam pdp

HoM for KBAT

Pengenalan penggunaan HoM dalam pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti 1

1. Tonton video di bawah dan jelaskan kriteria Habit of Mind yang utama.

2. Apakah kriteria Habit of Mind yang lain terdapat dalam video ini?

 

Aktiviti 2

1.Tonton klip video dan kenalpasti kriteria Habit of Mind yang ditunjukkan oleh Kapten Hancock.

2. Apakah mesej yang terdapat dalam video ini?