Video PdP Pendidikan Khas- Audiologi

Program : PISMP Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
Kursus : AUDIOLOGI DALAM PENDIDIKAN
Kod : PKD3103
Masa : 2 jam (Kuliah)
 
Tajuk & Kandungan :
1)        Anatomi dan Fisiologi Telinga

  • Telinga luar dan telinga tengah
  • Telinga dalam

2)        Proses Pendengaran

  • Peranan organ dalam telinga dan laluan bunyi

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pdp, pelajar dapat;

  1. menjelaskan fungsi setiap organ dalam telinga.
  2. menghubungkaitkan peranan setiap organ dalam telinga.
  3. membincangkan proses pendengaran