Bengkel Pemantapan KB- Pensyarah IPGKIK

Bengkel Pemantapan Kemahiran Berfikir
Tarikh    : 9 feb 2015
Lokasi    : IPG Kampus Ilmu Khas
Peserta  : AJK Pusat Kecemerlangan Berfikir IPGKIK – 32 pensyarah

Pengisian
– Bengkel i-Think
– Bengkel HoMs,  KBAT dalam pentaksiran,
– Portal KBAT