Soal selidik

Soal Selidik Maklumbalas Pelaksanaan KBAT 

Soal selidik ini bertujuan untuk mengumpul maklum balas dan cadangan pengguna bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir kepada seluruh warga guru. Mohon jawab soal selidik pada pautan yang disediakan bagi membantu Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir, Institut Pendidikan Guru mendapat maklum balas mengenai pelaksanaan KBAT.  Semua maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ilmiah ini sahaja.

Penggunaan Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran dan Pengajaran (PdP)’ pada tahun ini (2015). Sila klik pautan survey 

Pelaksanaan kemahiran proses sains (KPS) dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan KBAT.  Sila klik pautan survey

Penggunaan Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) Zon tengah dan Zon Selatan 2015.  Sila klik pautan survey

Pengaplikasian KBAT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Pelatih.  Sila klik pautan survey