LADAP- PdP KBAT di SMK Yaacob Latif

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru sekolah ini dalam melaksanakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.  Kursus ini yang dikelolakan oleh Unit LDP sekolah Yaacob Latif telah mendapat kerjasama sepenuhnya dengan Pusat Kecemerlangan KBAT di Zon Tengah ini iaitu dari IPG Kampus Ilmu Khas.

Kursus ini telah dilaksanakan dengan jayanya mengikut butiran berikut :

Tarikh : 28 Mac 2015

Masa:                    8.00-10.00 pagi

Peserta :              65 orang

Jantina :               L (15) P (50)

Kaum :                  Melayu (59), Cina (2), India (4) lain-lain (0)

Tempat :              Bilik Mesyuarat SMK Yaacob Latif

Penceramah:     Dr. Mohd. Khamdani bin Sairi (IPGK Ilmu Khas)

 Objektif:

  1. Melaksanakan elemen Kbat dalam PdP
  2. Mengaplikasikan teknik penyoalan yang betul dalam PdP
  3. Membina item pentaksiran berunsur Kbat
  4. Mengapliksan Peta pemikiran i-Thnik dalam PdP