Profesionalisme 2015

Menyebarluas Kepakaran Menerusi Kursus Kemahiran Berfikir Tahun 2014 dan 2015

Bil   Tarikh                  Kursus & Latihan
01. Sep-Okt2014 Program TIMMS – Pejabat Pendidikan Daerah, Hulu Langat
02. 6-7 Sep 2014 Kursus Jurulatih Muda IPG Kampus Ilmu Khas
03. 10 Jan 2015 Kursus KBAT SK Sri Gombak Kuala Lumpur
04. 17 Jan 2015 Kursus KBAT SM Teknik Kuala Lumpur
05. 27 Jan 2015 Kursus Kemahiran Berfikir Pelajar Cemerlang DPLI
06. 09 Feb 2015 Bengkel Pemantapan KB- Pensyarah IPGKIK
07. 02 Mac 2015 Kursus KBAT – Maktab Tentera Di Raja
08. 13 Mac 2015 Bengkel Pembinaan Modul Dan Pengeditan Video-Pensyarah IPGKIK
09. 28 Mac 2015 LADAP- PdP KBAT di SMK Yaacob Latif
10. 02 Apr 2015 Aplikasi KBAT- PKG Sabak Bernam, Selangor.
11. 28 Apr 2015 Bengkel Cetusan KBAT SK Sg. Lui & SK Cochrane Perkasa.
12. 09 Mei 2015 i-THINK dan KBAT Dalam PDP – SM Sri Bistari, Sri Damansara, KL
13 13-14 Mei 2015 Kursus KBAT dalam Pendidikan Islam bagi SRA JAWI
14 23 Mei 2015 Kursus KBAT bagi Guru-guru Sekolah Menengah Hira’, Jeram
 15 28 Mei 2015 Kursus KBAT- dalam  PdP Bahasa Melayu  Sek Men
 16 26 Jun 2015 Kursus Pemantapan KB JU Muda
 17 10 Julai 2015 Kursus Pemantapan KB JU Muda
 18 14 Julai2015 Kursus LKS : Pelaksanaan Instrumen Pemantauan PdP  Aplikasi KBAT dalam
kalangan pensyarah-Kajian Sosial
 19 23 Julai 2015 Kursus LKS : Pelaksanaan  Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi
KBAT dalam kalangan pensyarah-Pendidikan Khas& Matematik Sains
 20 24 Julai 2015 Kursus LKS : Pelaksanaan Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi
KBAT dalam kalangan pensyarah- Muzik, PJK & Sains Sukan
 21 27 Julai 2015 Kursus LKS : Pelaksanaan Instrumen Pemantauan PdP-Aplikasi
KBAT dalam kalangan pensyarah – Bahasa Inggeris & Pendidikan
Seni Visual
 22 29 Julai2015 Kursus LKS : Pelaksanaan  Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi
KBAT dalam kalangan pensyarah – P Melayu, Ilmu Pendidikan,
JAPIM
23 13 Ogos 2015 Kursus Pemantapan KBAT dalam PdP Kimia Sek Men JPWPKL
– Kimia
 24 20 Ogos 2015 Kursus pembelajaran Kreatif dan KBAT Bahasa Malaysia Murid
Tahun 5, 2015
 25 20-22 Ogos 2015 Jaringan kolaboratif  bagi  kursus jurulatih muda i-think IPGK Ilmu
Khas dan IPGK Perempuan Melayu Melaka
 26 24 Ogos 2015 Kursus LKS : Pelaksanaan  Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi
KBAT dalam kalangan pensyarah – Teknologi Pendidikan &  Unit
GERKO
27 22 Ogos 2015 Kursus LKS Sekolah : Amalan Terbaik PdP KBAT dalam Bilik Darjah
28 2-5 Nov 2015 Program Perkampungan Ilmu Ting 4, Siri 2