Laporan Aktiviti Kemahiran Berfikir

KURSUS PEMANTAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR JURULATIH MUDA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

Bil Tarikh Penceramah Bil.Peserta Tempat Kandungan Kursus
1 23 Jan 2015 Pn Anita Sapura 35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Memantapkan pengetahuan kemahiran berfikir tentang 2 peta pemikiran
  2. Mengenal aras teknik penyoalan kemahiran berfikir
 2  6 Feb 2015 Pn Anita Sapura  35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Memantapkan pengetahuan kemahiran berfikir tentang 2 peta pemikiran
  2. Mengenal aras teknik penyoalan kemahiran berfikir
3  20 Mac 2015 Pn Anita Sapura  35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Memantapkan pengetahuan kemahiran berfikir tentang 2 peta pemikiran
  2. Mengenal aras teknik penyoalan kemahiran berfikir
4 3 Apr 2015 Pn Anita Sapura 35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Memantapkan pengetahuan kemahiran berfikir tentang 2 peta pemikiran
  2. Mengenal aras teknik penyoalan kemahiran berfikir
5 26 Jun 2015 Pn Anita Sapura 35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Mengaplikasikan  peta pemikiran yang sesuai dalam pembelajaran dan pengajaran
6 10 Jul 2015 Pn Anita Sapura 35 orang Bilik Kuliah Pend Khas
  1. Mengaplikasikan  peta pemikiran yang sesuai dalam pembelajaran dan pengajaran