Bengkel Peningkatan Kejurulatihan Kemahiran Berfikir

Kursus:         Bengkel Peningkatan Kejurulatihan Kemahiran Berfikir IPG Kampus Zon Tengah dan Zon Selatan

Tarikh:       18 & 19 Ogos 2015
Masa:          8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat:      Bilik Orkid IPG Kampus Ilmu Khas

Penganjur:     Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir IPGKIK

Fasilitator:
1. Dr Rorlinda binti Yusof
Pusat PERMATA Pintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
Tajuk bengkel: Bengkel High Order Doing/HOD

2. Dr Zainuriyah
Tajuk: Kaedah Pentaksiran HOTS

Peserta:
35 AJK Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir dan 16 pensyarah zon selatan dan zon tengah

Objektif kursus:
Berkongsi maklumat dalam memantapkan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi di institut pendidikan guru kampus masing-masing.