Kursus LKS : Pelaksanaan Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi KBAT dalam kalangan pensyarah- Muzik, PJK & Sains Sukan

JABATAN PENDIDIKAN MUZIK

TAJUK KURSUS                   :           KURSUS PEMANTAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI

TARIKH                                  :           24 JULAI 2015 (JUMAAT)

TEMPAT                                 :           DEWAN RESITAL, JABATAN PENDIDIKAN MUZIK

MASA                                     :           10.30-12.30 PM

PENGANJUR                         :           JAWATANKUASA KBAT

BILANGAN PESERTA           :           30

PENCERAMAH                     :           TEAM 3

 

OBJEKTIF KURSUS

 1. Membudayakaan aktiviti KBAT di dalam bilik kuliah sejajar dengan objektif Perancangan Strategik 2015-2018.
 2. Mengaplikasikan KBAT dalam PdP
 • Mengaplikasikan penggunaan Instrumen Pemantauan PdP di Jabatan

SINOPSIS KURSUS

Jawatankuasa KBAT IPG Kampus Ilmu Khas telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan kursus bagi semua pensyarah Jabatan Pendidikan Muzik sebagai langkah penambahbaikan terhadap pengaplikasian KBAT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini dirancang bertujuan memberi input dan pendedahan tentang peta pemikiran i-THINK, HoMs dan konsep KBAT dalam pedagogi kepada para pensyarah.

KANDUNGAN KURSUS

-Peta Pemikiran i-THINK

-Pengenalan HoMs

-Konsep KBAT dalam pedagogi

i.Peta Pemikiran i-THINK – penceramah (Pn. Anita Sapura bt Shaari) – 10.30-11.10 pagi

Untuk slot ini, Pn.Anita telah mendedahkan tentang maksud dan fungsi setiap peta pemikiran i-THINK kepada pensyarah jabatan Pendidikan Muzik. Beliau juga telah memberi contoh tentang cara penggunaan lapan peta pemikiran dalam sesi pdp.

ii.Pengenalan HoMs – penceramah ( Cik Ong Siow Kim) – 11.10-11.40 pagi

Untuk slot ini, Cik Ong Siow Kim telah menerangkan tentang maksud HoMs dan bagaimana ia boleh digunakan dalam pdp. Kelebihan menggunakan HoMs juga telah dibincangkan.

iii.   Konsep KBAT dalam pedagogi– penceramah (Pn.Nora dan Pn.Edna Wellington)

11.40 pagi -12.30 tengah hari

Untuk sesi ini, fokus utama adalah dengan aktiviti hands-on. Pensyarah telah dikehendaki melakukan aktiviti secara berkumpulan mengikut tema yang diberi. Pensyarah telah melakonkan situasi yang di beri melalui teknik penyoalan aras KBAT.

Seterusnya, pensyarah telah diberi gambar dan dikehendaki menginterpretasikan gambar tersebut dengan menggunakan peta pemikiran pilihan mereka dan bekerja sama  dalam kumpulan dengan mengaplikasikan teknik penyoalan.

 

 

JABATAN SAINS SUKAN

LAPORAN KURSUS

TAJUK KURSUS                             PELAKSANAAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PdP- APLIKASI KBAT DALAM KALANGAN PENSYARAH IPGKIK

TARIKH                                  :           24 JULAI 2015

TEMPAT                                :           BILIK RECITEL

MASA                                     :           8.30 PG-4.30 PTG

PENGANJUR                                    :           UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK

BILANGAN PESERTA         :           33

PENCERAMAH                     :           Puan Anita Sapura Bt. Shaari

Puan Ching Ing Hoe

Cik Ong Siew Kim

Puan Noraini Bt. Abd. Rahim

 

OBJEKTIF KURSUS

 1. Membudayakaan aktiviti KBAT di dalam bilik kuliah sejajar dengan objektif Perancangan Strategik 2015-2018.
 2. Mengaplikasikan KBAT dalam PdP
 • Mengaplikasikan penggunaan Instrumen Pemantauan PdP di Jabatan

 

SINOPSIS KURSUS

Memberi input dan pendedahan tentang pelaksanaan Kemahiran Berfikir, modul-modul Kemahiran Berfikir  dan pelaksanaan KBAT dalam PdP.

 

KANDUNGAN KURSUS

 1. Konsep KBAT
 2. KBAT dalam Pdp
 • Teknik penyoalan
 1. Pentaksiran KBAT
 2. Peta pemikiran i-Think
 3. Aplikasi peta pemikiran i-Think dalam PdP
 • HoMS
 • Instrumen Pemantauan PdP

 

 

LAPORAN KURSUS PEDAGOGI KBAT (JPJK)

TAJUK KURSUS                  :           KURSUS PEMANTAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI

TARIKH                                  :           1 OGOS  2015

TEMPAT                                :           BILIK LATIHAN  204A, TKT 2, BLOK HARMONI IPG KIK

MASA                                     :           8.30 PG – 10.30 PTG

PENGANJUR                                    :           UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK

BILANGAN PESERTA         :           10

PENCERAMAH                     :           DR.MOHD KHAMDANI SAIRI                      – IPGKIK

CIK HOHAH NUI                                            – IPGKIK

PN LEE SIEW LIN                                          – IPGKIK

CIK AMAR SHOBA                                        – IPGKIK

 

 

OBJEKTIF KURSUS

 1. Pengenalan tentang Kemahiran Berfikir
 2. Pendedahan tentang modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal
 3. Aplikasi modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal dalam pedagogi

 

SINOPSIS KURSUS

Kursus in dirancang bertujuan memberi input dan pendedahan tentang pelaksanaan Kemahiran Berfikir dan modul-modul Kemahiran Berfikir. Pendedahan modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal diadakan. Aplikasi modul Kemahiran Berfikir dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga dibincangkan.

KANDUNGAN KURSUS

 1. Pengenalan tentang Kemahiran Berfikir
 2. Peta pemikiran i-Think
 • Habit of Minds (HoMs)
 1. Teknik Menyoal
 2. Aplikasi peta pemikiran i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal dalam PdP