Kursus LKS : Pelaksanaan Instrumen Pemantauan PdP- Aplikasi KBAT dalam kalangan pensyarah – Teknologi Pendidikan & Unit GERKO

LAPORAN KURSUS PEDAGOGI KBAT (JTP)

TAJUK KURSUS                  :           KURSUS PEMANTAPAN KBAT DALAM PEDAGOGI

TARIKH                                  :           24 OGOS  2015

TEMPAT                                :           BILIK TANJUNG, TKT 2, BLOK HARMONI IPG KIK

MASA                                     :           8.00 PG – 10.00 PG

PENGANJUR                        :           UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK

BILANGAN PESERTA         :           6

PENCERAMAH                     :           CIK WOO SHIOW LING                                – IPGKIK

  1. ANITA SAPURA BINTI SAARI               – IPGKIK

 

OBJEKTIF KURSUS

  1. Pengenalan tentang Kemahiran Berfikir
  2. Pendedahan tentang modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal
  3. Aplikasi modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal dalam pedagogi

SINOPSIS KURSUS

Kursus in dirancang bertujuan memberi input dan pendedahan tentang pelaksanaan Kemahiran Berfikir dan modul-modul Kemahiran Berfikir. Pendedahan modul i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal diadakan. Aplikasi modul Kemahiran Berfikir dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga dibincangkan.

KANDUNGAN KURSUS

  1. Pengenalan tentang Kemahiran Berfikir
  2. Peta pemikiran i-Think
  • Habit of Minds (HoMs)
  1. Teknik Menyoal
  2. Aplikasi peta pemikiran i-Think, HoMs dan Teknik Menyoal dalam PdP