Bengkel Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Pdp Kimia Bagi Sekolah Menengah Wpkl 2015

 

 

TAJUK KURSUS :  Falsafah, Prinsip dan Isu-su Kbat

TARIKH : 13 Ogos 2015

MASA : 8.00 – 10.00 pagi

TEMPAT : Dewan Dato Razali Ismail

BILANGAN PESERTA :  100 orang

Penceramah                      :               Dr. Mohd. Khamdani bin Sairi     – IPGKIK

                                             :               JU Sains/Kimia Jabatan Pendidikan Negeri WPKL

Pengisian:

Objektif:

  1. Melaksanakan elemen Kbat dalam PdP
  2. Mengaplikasikan teknik penyoalan yang betul dalam PdP
  3. Membina item pentaksiran berunsur Kbat
  4. Mengapliksan Peta pemikiran i-Thnik dalam PdP

Jadual Program

7.30-8.008.00-10.0010.00-10.3010.30-1.001.00-2.002.00-400
PendaftaranFalsafah, prinsip dan isu Kbat

Minum

pagi

Teknik penyoalan untuk menggalakkan pemikiran

 

Makan Tengahari

 

Pembinaan

Item-item LP