Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kepentingan pembelajaran berasaskan KBAT dan ke arah persediaan pelajar menghadapi pembelajaran abd ke-21.

Kurus akan diadakan pada 2 Nov  2015 pada jam  2.30 – 5.00 ptg bertempat di Auditorium  Tesl IPGKIK. Bilangan peserta adalah seramai 120 orang. Penceramah   adalah Dr. Mohd. Khamdani bin Sairi     – IPGKIK 

Objektif kursus adalah untuk :

  1. Melaksanakan elemen Kbat dalam PdP
  2. Mengaplikasikan teknik penyoalan yang betul dalam PdP
  3. Kepentingan pembelajarn Kbat ke arah persediaan pembelajaran abad ke-21