Aktiviti PKKB IPGKIK

Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir (PKKB)

BILPERKARASASARANTARIKH
1Mesyuarat JK PKKB Bil 1/201530 AJK PKKB IPGKIK20 Jan 2015
2Kursus Pemantapan JU Muda35 guru pelatih 23 Jan 2015
3Pameran KBAT Bil1/201514 AJK, 4 JU Muda28 Jan 2015
4Kursus Kemahiran Berfikir (i-Think & HoM)Guru Pelatih DPLI-PPC27-28 Jan 2015
5Program mentor bersama JU Muda (HoM)Kumpulan Mentor-mentee pelajar semua semester5 Feb 2015
6Kursus Pemantapan KB JU Muda IPGKIK35 JU Muda6 Feb 2015
7Kursus Pemantapan KBAT dalam PdP33 AJK PKKB9 Feb 2015
8Bengkel Pembinaan RPH/RPM & Pengeditan video33 AJK PKKB13 Mac 2015
9Kursus Pemantapan KB JU Muda35 guru pelatih20 Mac 2015
10Bengkel KBAT10 Pensyarah JAPIM2 April 2015
11Kursus Pemantapan KB JU Muda IPGKIK35 guru pelatih3 April 2015
12Mesyuarat Penyelarasan Persediaan contoh PdP KBATIPGM, BPK, IPGPK5-6 Mei 2015
13Mesy JK PKKB Bil 2/201530 AJK KBAT12 Mei 2015
14Pameran hari Guru peringkat WPKL 2015Umum Dewan Mestika, IDB, Bdr tun Razak K.L.26-27 Mei 2015
16Kursus Pemantapan KB JU Muda IPGKIK35 guru pelatih26 Jun 2015
17Pembentangan KK Program Kolaboratif JU Muda dan IPG Kampus Perempuan MelakaMesyuarat M3P30 Jun 2015
18Mesyuarat Pelaksanaan LKS Jabatan: Instumen Pemantauan PdPAJK KBAT, pensy, KJ, KU8 Jul 2015
19Kursus Pemanapan KB JU Muda IPGKIK35 guru pelatih10 Julai 2015
20Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK9 org pensyarah Jab Kajian Sosial21 Julai 2015
21Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK22 org pensyarah Jab matematik dan Sains dan Jab Pend Khas23 Julai 2015
(Isnin)
22Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK33 pensyarah Jab Muzik, PJK dan Sains Sukan24 Julai 2015
23Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK35 org pensyarah Jab PSV, BI27 Julai 2015
24Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK51 org pensyarah Jab Peng Melayu, Jab Ilmu Pend dan JAPIM29 Julai 2015
25Kursus LKS Jabatan Instrumen Pemantauan PdP – Aplikasi KBAT dalam kalangan Pensyarah IPGKIK11 org pensyarah Jab Tek Pendidikan24 Ogos 2015
26Mesy JK PKKB Bil 3/201530 AJK KBAT28 Ogos 2015
Bengkel Pembangunan Papan Cerita dan Penilaian RPH serta video KBAT24 pensy17-19 Sept 2015
27Mesyuarat Penyelarasan penerbitan hasil kajian IPGK30 pensyOkt 2015