Aplikasi KBAT Dalam Pengajian Islam

Program : PPISMP Pendidikan Islam
Kursus : PENDIDIKAN ISLAM
Kod : GPI1083
Masa : 3 jam

 
Tajuk & Kandungan : 
 
Solat dari Perspektif : Sains, Kesihatan, Kepimpinan, dan Sosial
 
Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pdp, pelajar dapat

  1. menjelaskan kepentingan solat dari empat perspektif tersebut.
  2. menganalisis kepentingan solat dari empat perspektif tersebut secara terperinci