DATA

IPG KIK bertindak melaksanakan pelbagai aktiviti dengan persekitaran berasaskan KBAT.  Thinking Campus menggalakkan amalan KBAT yang boleh dipelajari melalui rangsangan dan latihan sehingga pelajar dapat mengaplikasi elemen KBAT dalam corak pembelajaran harian.  Kemahiran berfikir juga adalah disiplin ilmu yang boleh dipelajari dan PERLU diamalkan ke arah pembudayaaan berfikir secara kritis dan inovatif dalam kalangan komuniti akademik.

Sila Klik Sub Menu untuk maklumat lanjut.