Media Akhbar

media 2018

Berita Harian (30 April 2018) –  Kem Smart Nukleus yang dikendalikan oleh JU Muda IPG Kampus Ilmu Khas melibatkan 60 pelajar Sekolah Nukleus (SK Sg Lui dan SK Cochrane Perkasa).

bh2

MEDIA 2018