JAWATANKUASA PKKB 2017

Bidang Tugas Jawatankuasa Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir (PKKB)

  1.  Memastikan pelaksanaan dasar dan hala tuju PKKB berfungsi seperti yang ditetapkan oleh IPGM dengan Terma Rujukan (Terms of Reference) PKKB.
  2. Memantaukan dan memastikan penerapan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kalangan pensyarah akademik dan guru pelatih di IPGKIK.
  3. Menjadi pakar rujuk KBAT kepada warga IPGKIK dan pihak luar yang memerlukannya dengan menyediakan tenaga pengajar serta merancang dan menganjur kursus.
  4. Merancang, mengurus dan melaksanakan kajian berkaitan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP)
  5. Merancang, mengurus dan mewujudkan jaringan kerjasama dalam pembudayaan kemahiran berfikir dengan organisasi/institusi pendidikan lain khususnya memberi sokongan program i-THINK di sekolah.
  6. Merancang, mengurus dan menyelaraskan hal ehwal pengurusetiaan Jawatankuasa Puat Kecermelangan Kemahiran Berfikir di IPGKIK.

 

Hubungi kami; 

Jawatankuasa Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir Zon Tengah (IPG Kampus Ilmu Khas, Jalan Yaacob Latif, Cheras) di talian 03-91318160.

Jawatan Kuasa PKKB

PENGERUSI
afe1d36f-ff52-4abe-afda-62701fdad10f
Dr Nor Herani Moning