Biro Program Khas

 

Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti bagi pembudayaan KBAT serta menyelaras aktiviti Sekolah Nukleus.  Antaranya;

  • Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti penerapan KBAT dalam PdP
  • Merancang, mengurus dan menyelaras dan melaksana program atau aktiviti baharu yang dicadangkan ataau diarahkan dari KPM, IPGM
  • Merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti sekolah angkat/teaching school Kemahiran Berfikir sebagai tandaras pelaksanaan P&P Kemahiran Berfikir di sekolah
  • Mengatur rancangan dan melaksana strategi program, aktiviti bagi mendidik serta membudayakan Kemahiran Berfikir dalam kalangan guru
  • Menggerakkan pembaharuan pemikiran bakal guru dan guru ke aras membudayakan Kemahiran Berfikir
  • Mengenalpasti dan memantau isu yang menjadi penghalang kepada pelaksanaan KBAT di sekolah
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan penilaian aktiviti.
Ketua Biro
Pn Lee Siew Lin
Pn Lee Siew Lin