Kenali Sekolah Nukleus

Bagi menghadapi persaingan global dengan persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, KPM telah memberi penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam sistem persekolahan. Pelaksanaan KBAT dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik merangkumi tujuh elemen (tiga elemen utama iaitu kukurikulum, pedagogi dan pentaksiran serta empat elemen sokongan iaitu kokurikulum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya).  Semua elemen ini menyokong antara satu sama lain.

    Berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Inisiatif Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia, Bil. 3/2015 yang telah diadakan pada 12 Mei 2015 juga telah memutuskan bahawa setiap Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir perlu mewujudkan Sekolah Nukleus mengikut zon. Sekolah Nukleus dicadangkan berkolaboratif dengan Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir dan menjadi show case bagi pelaksanaan pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

DEFINISI

Definasi umum Sekolah Nukleus: Sekolah yang berkolaboratif dengan Pusat Kecermelangan Kemahiran Berfikir (PKKB) bagi pelaksanaan pembudayaan KBAT

Definisi Operasi Sekolah Nukleus: Sekolah rendah dan menengah yang dipersetujui oleh PKKB dan pihak sekolah untuk berkolaboratif dalam melatih guru bagi melaksanakan amalan KBAT dalam P&P