DPLI Warnai PKKB

genesis 5
Melakar suasana KBAT

genesis 3
Mengguna ruang masa yang terluang untuk menghidupkan suasana KBAT

Genesis 1
Melakar mengikut spesifikasi yang telah diputuskan di bawah bimbingan En Salehudin

genesisi 4
Berkongsi idea dan bekerjasama mewarnai IPGKIK sebagai Pusat kecemerlangan