LAPORAN

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM KALANGAN KOMUNITI AKADEMIK IPG KAMPUS ILMU KHAS

 (JANUARI- MEI 2017)