Instrumen Kajian

IPG KIK bertindak melaksanakan pelbagai kajian untuk melihat perkembangan usaha dan pemantapan KBAT di sekolah-sekolah.  Hasil kajian ini akan menghasilkan maklumbalas serta penambahbaikan supaya KBAT dapat dijana dengan berkesan.

 

KAJIAN KESEDIAAN GURU MEMBINA ITEM KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Mohon kerjasama guru sekolah untuk menjawab soalan kajian yang dijalankan secara atas talian.

Sila Kliksoal selidik Maklumat responden adalah sulit.

 

Penyelidik atau pihak sekolah boleh menggunakan  instrumen yang digunapakai bagi menilai pelaksanaan KBAT di sekolah.  Jadikan ia sebagai panduan untuk  melengkapkan siswa guru atau pelajar dengan pengetahuan KBAT

INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI SEKOLAH

Kokurikulum

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kokurikulum

TUJUAN:

Instrumen ini adalah untuk diguna pakai oleh sekolah bagi mengukur tahap pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kokurikulum.

OBJEKTIF:

1. Mencerap status pelaksanaan KBAT dalam Kokurikulum.

2. Menilai pelaksanaan KBAT dalam aktiviti Kokurikulum.

Sila Klik 03 INSTRUMEN PENARAFAN KBAT – KOKURIKULUM