i-THINK

Program I-Think merupakan program yang dilaksanakan untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar.  Program ini  juga diharap dapat menghasilkan pelajar  yang berinovatif serta berupaya menangani pelbagai cabaran masa kini dan akan datang dengan membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.  I-Think (Pemikiran Inovatif) juga merupakan program bagi mempertingkat dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah pemikiran kreatif dan kritis serta inovasi.  Antara peta pemikiran  i-THINK.

 

iThink

Resos:http://www.ithink.org.my/Home/Page/ThinkingMapsDemo