Peta Dakap ( Brace Map)

 

Peta Dakap membantu mencirikan sesuatu kepada ciri-ciri selanjutnya supaya pelajar memahami cara sesuatu benda/ peralatan/  berfungsi.  Sebagai contoh, jika mahu memahami tentang komputer, senaraikan semua peralatan yang menyokong fungsi komputer berkenaan.

5._Brace_Map5._Brace_Map.1Thumbnail

Resos :  http://www.ithink.org.my/BmHome/Page/ThinkingMapsDemo

Proses pemikiran (Thinking Process):

Sebahagian kepada keseluruhan hubungan

Peta Dakap menggambarkan hubungan bahagian-bahagian dan seluruh bahan-bahan maujud yang saling lengkap dan melengkapi.

Boleh dipegang dan disentuh