Penyelidikan KBAT

PKKB bergerak seiring dengan Perancangan Strategik IPG Kampus Ilmu Khas.  Perancangan Strategik menjadi indikator kepada perancangan Jawatankuasa Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir bagi mencapai visi dan misi IPG KIK.

KBAT dan Perancangan Strategik

Slide1

kluster