Biro Hubungan Luar & Jaringan IPG

  • Mengadakan jaringan, hubungan kerja dan usahasama dengan agensi luar, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO), institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan lain-lain agensi di dalam negeribagi menjalankan advokasi melalui pertukaran pandangan dan pengalaman bertujuan untuk menerapkan kemahiran dan seterusnya membudaya Kemahiran Berfikir sebagai elemen utama dalam P&P.
  • Mewujudkan hubungan yang sihat dan terbuka dalam kalangan pelajar melalui aktiviti Kemahiran Berfikir.
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan penilaian dalam aktiviti.
  • Mengadakan jaringan, hubungan kerja dan usahasama dengan IPG Kampus
  • Menyelaras program aktiviti berkaitan Kemahiran Berfikir di kalangan kampus kawalan.
  • Mempertingkatkan pengurusan pentadbiran Kemahiran Berfikir menerusi perancangan, pengawsan dan pengawalan bagi memastikan pelaksanaan Kemahiran Berfikir di kampus kawalan berjalan dengan berkesan.
  • Membangunkan potensi pelajar di dalam P&P Kemahiran Berfikir untuk meningkatkan kemahiran dan membudaya Kemahiran Berfikir dalam kalangan pelajar
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan peniaian aktiviti.

JAWATANKUASA

Ketua Biro
En Kuruvila a/l C.K Joseph
En Kuruvila a/l C.K Joseph