Biro Kajian & Penilaian

 

Mengesan, menilai dan menganalisis pelaksanaan program serta menjalankan meta analisis dapatan kajian dan menyelaras seminar / kolokium/ konvensyen kajian KBAT

 • Merancang dan menguruskan kajian dan penilaian berkaitan program/ aktiviti kemahiran berfikir
 • menyelaras dan melaksanakan kajian bersama dengan ahlil jawatankuasa yang berkaitan
 • menyediakan laporan perancangan dan penilaian aktiviti
 • mengesan, menilai dan menganalisis pelaksanaan program kemahirna berfikir untuk tujuan penyelidikan
 • menjalankan penyelidikan dna penilaian bagi penyelesaian isu-isu berkaitan perancnagan dan pelaksanaan program kemahiran berfikir
 • menjalankan penyelidikan perbandingan hingga ke peringkat antarabangsa
 • mengurus dan menyelaras koleksi / jurnal kemahiran berfikir dam data penmyelidikan berkaitan kemahiran berfikir kepada warga IPG dan para penyelidik
 • menjalankan meta analisis terhadap dapatan kajian berkaitan kemahirnan berfikir oleh penyelidik dalam dan luar negara
 • sebagai pakar runding kepada IPGM dan PKKB untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam aspek kajian dan penyelidikan berkaitan Kemahran Berfikir
 • merancnag, mengurus dan menyelaras seminar /kolokium/konvensyen kajian KBAT
 • menyediakan pelaporan perancnagan dan penilaian aktiviti

HUBUNGI BIRO KAJIAN DAN PENILAIAN UNTUK MAKLUMAT LANJUT.

Ketua Biro
Dr Ramesh A/L Ramanaido
Dr Ramesh A/L Ramanaido