Biro Pembinaan Bahan Dokumentasi Dan Multimedia

Biro ini bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantapkan Portal KBAT mengikut aktiviti yang berlangsung sepanjang tahun.  Biro ini juga akan mengumpul koleksi sumber rujukan Kemahitan Berfikir, menyediakan bahan rujukan atas talian juga berupaya menjadi pakar rujuk KBAT.  Selain itu, dirumuskan Biro Pembinaan Bahan Dokumentasi dan Multimedia perlu;

  • Merancang, menyelaras dan memantap portal KBAT
  • Mengumpul dan menilai bahan P&P dari jabatan-jabatan di PKKB dan IPG Kampus Zon untuk dikongsi
  • Menilai, menapis, mengawal mutu bahan Kemahiran Berfikir untuk tujuan di muatnaik
  • Merancang, mengurus, mengumpul, merekod bahan P&P Kemahiran Berfikir untuk tujuan perkongsian
  • Menyediakan bahan rujukan, pakar rujuk KBAT khususnya dalam pemantapan pedagogi, kreativiti dalam P&P dan lain-lain.
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan penilaian aktiviti
  • Mengurus dan menyelaras pembangunan koleksi serta perkhidmatan sumber rujukan kepada warga IPG, komuniti luar secara tempatan dan global
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan penilaian aktiviti.

 

 

BIRO DOKUMENTASI & MULTIMEDIA

Ketua Biro

imlatest2018mac

HAZIMAH HJ SAMIN