Biro Profesionalisme & Kejurulatihan

Merancang, mengurus, menyelaras keperluan latihan dan kursus sertas khidmat konsultansi dalam pedagogi kemahirna berfikir.

  • Membuat analisis keperluan latihan Kemahiran Berfikir kepada pensyarah, guru pelatih dan guru sekolah
  • Merancang, mengurus, menyelaras dan memberi khidmat konsultansi dalam pedagogi Kemahiran Berfikir
  • Merancang, melaksana kursus dan latihan untuk pensyarah, guru pelatih dan stsf dalam IPG Kampus dan komuniti  luar IPG Kampus.
  • Menyediakan program latihan Kemahiran Berfikir yang mantap dan bersistematik untuk membudayakan PdP Kemahiran berfikir di sekolah dan IPG
  • Merancang, merekabentuk dan mengubal kurikulum latihan (i-THINK), HoM dan lain-lain
  • Merancang, melaksanakan dan menilai semua kurikulum latihan
  • Merancang, melaksanakan, menilai dan memantau semua program kejurulatihan
  • Merancnag dan melatih pensyarah / guru sebagai jurulatih utama
  • menyediakan tenaga pengajar/ fasilitator/penceramah berkaitan KBAT
  • Menyediakan pelaporan perancangan dan penilaian aktiviti

Faridah Anum Bt Abd Wahab
Ketua Biro

JAWATANKUASA

Ketua Biro
(Setiausaha Biro)
En Muaz B Muhamad