Alat CoRT(deactivate)

Alat CoRT (Cognitive Research Trust) merupakan instrumen kognitif dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatkan kualiti pemikiran seseorang. Penggunaan alat ini dapat memandu pelajar untuk membuat keputusan dengan mengambil kira pelbagai faktor,  menyelesaikan masalah, meluaskan pandangan terhadap sesuatu isu, meniliti kesan-kesan terhadap sesuatu tindakan, meneroka kepentingan apabila diberi pelbagai pilihan serta melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan,

 

Resos:

http://schoolnet.gov.mt/thinkingskills/thinkingtools.htm

 

General

JUMuda

Kbat

kolaboratif

kursusKBAT

lawatan

Lifestyle

QR Code Portal KBAT

QR Code Portal KBAT

Imbas Guna Telefon!

Tinta Ilmuan

Dr Mohd Suhaimi Bin Mohamed Ali

Media

Media

Liputan akhbar

iVideo

iVideo

iRadio

iRadio

Pelawat

  • 45
  • 3,321
  • 10,456
  • 61,977

Pengguna

Melangkah kehadapan

Fokus & Gerak Kerja Profesional

Bagaimana menggarap transformasi KPM

PENAFIAN & HAK CIPTA

Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada portal ini.

Hak Cipta Terpelihara@2014 - IPG KAMPUS ILMU KHAS

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan cara sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas.