Alat CoRT

Alat CoRT (Cognitive Research Trust) merupakan instrumen kognitif dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatkan kualiti pemikiran seseorang. Penggunaan alat ini dapat memandu pelajar untuk membuat keputusan dengan mengambil kira pelbagai faktor,  menyelesaikan masalah, meluaskan pandangan terhadap sesuatu isu, meniliti kesan-kesan terhadap sesuatu tindakan, meneroka kepentingan apabila diberi pelbagai pilihan serta melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan,

 

Resos:

http://schoolnet.gov.mt/thinkingskills/thinkingtools.htm